جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه روشي نوين بمنظور پيشبيني عملكرد مقره در شرايط آلوده جهت دستيابي به پروفيل بهينه

مقرههاي فشارقوي كه براي جداسازي سطوح ولتاژ بكار برده مي... read more

Post

مقايسه آناليز فنی اقتصادي سيستمهاي انرژي مستقل از شبكه در سايت طالقان و بررسي آنها با استفاده از نرم افزار شبيه ساز HOMER

توجه به نيـاز روزافـزون جهـان بـه انـرژي و همچنـين محدود بودن منابع انرژي فسيلي، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads