جست و جو مقالات

دسته بندی

سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در صنعت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - بررسي و ارزيابي مدلهاي... read more

Post

تاثير قيمت هاي ضربه اي بر روي پيش بيني قيمت انرژي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تاثير قيمت هاي ضربه اي بر […]

read more

Post

حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم قدرت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق –  حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم قدرت […]

read more

Post

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم تحريك 1بهمنظور ميرا نمودن نوسانات فركانس […]

read more

Post

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنال هاي كنترلي براي سيستم تحريك  به منظور ميرا نمودن […]

read more

Post

بكارگيري تكنيك شبكه عصبي مصنوعي در كنترل ولتاژ سيستم هاي قدرت

كنترل وبهينه سازي توزيع توان راكتيو در سيستم هاي قدرت باعث مي شود تا […]

read more

Post

ارائه روشي كاربردي براي پيش بيني بار مصرفي مشتركين بر مبناي استفاده از شبكه هاي عصبي

با توجه به رشد روزافزون و غيرخطي بار مصرفي مشتركين،وجود راهكار مناسبي براي پيش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads