جست و جو مقالات

دسته بندی

پيشنهاد راهكارهايي جهت كاهش حوادث ترانسفورماتورها در شبكه هاي توزيع بر اساس مطالعات آماري از ترانس هاي توزيع معيوب شده

اين مقاله به بررسي عيوب ترانسفورماتورها درشبكه هاي توزيع... read more

Post

مكان يابي سيستم هاي فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات

تجديد ساختار سيستم قدرت و كاستي ظرفيت انتقال انرژي توجه عمومي را به سمت […]

read more

Post

برآورد بلند مدت بار شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي

يكي از اهداف مهم شبك ههاي توزيع تأمين انرژي برق با كيفيت و قابليت […]

read more

Post

تأثير حضور منابع توليد پراكنده در مكان يابي بهينه پست هاي فوق توزيع

در اين مقاله تأثير حضور منابع توليد پراكنده به عنوان گزينهاي ديگر جهت تأمين […]

read more

Post

بررسي تاثير محل، ظرفيت و نحوه بهره برداري از منابع توليد پراكنده در كاهش تلفات شبكه هاي توزيع

امروزه با گسترش شهرها و نياز روزافزون به انرژي الكتريكـي و محدوديتهاي موجود از […]

read more

Post

مديريت بهينه بهره برداري روزانه از شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن اثر توليدات پراكنده

روزانه از امروزه مسايلي همچون پيشرفت تكنولوژي در زمينة سـاخت واحدهاي توليدي كوچـك، كـاهش […]

read more

Post

طراحي و ساخت نشانگر خطا براي شبكه هاي توزيع هوايي

يكي از راههاي كاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع تشخيص سريع و آسان محل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads