جست و جو مقالات

دسته بندی

سيستم هاي چند عاملي، ابزار جديدي براي كنترل و مديريت شبكه هاي قدرت آينده

در دهه هاي آتي، شبكههاي قدرت هوشـمند بـا هـدف تـامين چهار... read more

Post

برنامه ريزي مشاركت قابليت اطمينان محور واحدهاي نيروگاهي در حضور مزارع بادي

 تامين انرژي الكتريكي بهصورت مداوم و با سطح كيفيت مناسب يكي از مهمترين دغدغههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads