جست و جو مقالات

دسته بندی

پخش بار بلادرنگ با استفاده از شبكه عصبي RBF

پخش بار در يك سيستم قدرت يعني محاسبه نقطه كار حالت ماناي... read more

Post

شناسايي خطاهاي مبدل HVDCبا استفاده از تبديل موجك و بكارگيري شبكه عصبي RBFاحتمالي

روشهاي مختلفي براي حفاظت مورد نياز سيستم فشار قـوي جريان مستقيم ارايه شده است. […]

read more

Post

آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads