جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم... read more

Post

تلفيق معيار ضرايب همبستگي و شبكه عصبي بمنظور مكانيابي خطا در ترانسفورماتور

تغيير فاصلة بين بشقابهاي سيمپيچ ترانسفورماتورها، بهعنوان يكي از خطاهاي مكانيكي معمول در اين […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads