جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي شدت اثر اغتشاش گذراي CVT بر الگوريتمهاي رله هاي ديستانس ديجيتالي

حالتهاي گذراي CVT1ميتوانند باعث افـزايش يـا كـاهش بـرد رلـه... read more

Post

ارزيابي فرهنگ ايمني در شركت توزيع برق مشهد بر اساس مدل RSSB

در سالهاي اخير توجه به اهميت جنبه هاي رفتاري و فرهنگي مديريت ايمني در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads