جست و جو مقالات

دسته بندی

ایجاد ایجاد داده های مناسب برای انتقال سیگنال ECG روی خط تلفن

یکی از کاربرد های TELEMEDICINE که امروزه بسیار مورد توجه است انتقال... read more

Post

فشرده سازی سیگنال ECG با نرخ بیت پایین

امروزه برای کاربرد های Telemedicine وذخیره سازی نیاز به فشرده سازی سیگنا ECG داریم […]

read more

Post

تشخیص و جدا سازی موج P و T در سیگنال ECG

سیگنال ECG اطلاعات ارزشمندی راجع به فعالیت و ساختمان قلب ارائه میکند نارسانائی های […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads