جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسایی و کنترل حرکت جسم متحرک شش درجه آزادی و جرم متغیر در زیر آب

کنترل حرکت اجسام زیر آب مانند زیر دریایی ها راکت ها و اژدر... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads