جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي رفتار ديود نوري بهمني با استفاده از شبكه عصبيMLP

در اين مقاله, براي تعيين رفتار آشكارساز نوري بهمني ١ مدل... read more

Post

به كارگيري شبكه عصبي در مدلسازي غيرخطي ترانزيستور HEMT

در اين مقاله با استفاده از شبكه عصبي سه عنصر  HEMT  غيرخطي مدار معادل سيگنال […]

read more

Post

تحليل مدارات غيرخطي مايکروويو در رژيم سيگنال بزرگ با استفاده از روش توازن طيفي مبتني بر اندازه گيريهاي سيگنال کوچک

دراين مقاله يک روش جديد مدل کردن سيگنال بزرگ عناصر مايکروويو در حوزه فرکانس […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads