جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معاملات بازار برق و تامين قابليت اطمينانn-1

در اين مقاله روشي براي برنامه ريزي توسـعه انتقـال ارائـه... read more

Post

برنامه ريزي بلند مدت تعميرات واحدهاي توليدي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده در حضور واحدهاي توليدي بادي از ديد Genco

هدف اصلي اين مقاله، بيان راهكاري جهـت برنامـه ريـزي تعميرات واحدهاي توليدي در سيستم […]

read more

Post

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال به منظور تامين رقابت و قابليت اطمينان مورد نياز

در اين مقاله، مساله برنامه ريزي توسعه انتقال به صورت يـك مساله بهينه سازي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads