جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي رفتار گذراي سيستم زمين آزمايشگاه فشارقوي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - مدل سازي و بررسي رفتار... read more

Post

معرفي يك روش جديد و ساده براي اندازه گيري طيف فركانسي امپدانس سيستم زمين قدرت

در اين مقاله، يك روش ابتكاري و ساده براي اندازه گيري امپدانس سيستم زمين […]

read more

Post

طراحي و بهبود سيستم زمين در آزمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

عملي جهتاين مقاله به بررسي طراحي و بهبود سيستم زمين در آزمايشگاه مركز مهندسي […]

read more

Post

مطالعات امپدانس الكترود زمين عمودي به روش مدل توزيع پارامتري

اين مقاله ، ابتدا مدل توزيع پارامتري سيستم زمين كه توانايي تحليل فركانس بالاي […]

read more

Post

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري طيف فركانسي امپدانس زمين سيستم قدرت

در اين مقاله طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري امپدانس زمين پستها در فركانسهاي […]

read more

Post

تحليل ولتاژ گام و تماس مدلهاي مختلف سيستم زمين توربينهاي برق بادي به روش المانهاي محدود

نيروگاه هاي بادي، به عنوان يكي از منابع انرژي هاي نو، از اهميت خاصي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads