جست و جو مقالات

دسته بندی

مدل بهينه برقراري شفافيت مكاني در سيستمهاي توزيع شده

در شفافيت مكاني كه يكي از قابليتهاي اصلي و بالقوه سيستمهاي... read more

Post

ارائه روشي نوين در سيستمهاي توزيع شده براي كنترل و انتخاب هماهنگ كننده

تعداد فرايندهاي دالگوريتم بولي يكي از روشهاي انتخاب هماهنگ كننده است كه در زمان […]

read more

Post

ارائه روشي نوين در سيستم هاي توزيع شده براي كنترل و انتخاب هماهنگ كننده

الگوريتم بولي يكي از روش هاي انتخاب هماهنگ كننده است كه در زمان شكست […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads