جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايی و کنترل سيستم های آشوب گونه توسط شبکه های عصبی با تابع پايه شعاعی تعميم يافته GRBF

در اين مقاله روش شناسايي وکنترل سيستمهای آشوبگونه توسط... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads