جست و جو مقالات

دسته بندی

کنترل برداري موتور القايي خطي در راستاي شار اوليه

در اين مقاله کنترل برداري موتور القايي خطي در راستاي شار... read more

Post

A Novel Iterative Approach for Fault Location in Radial Cable Distribution Systems

This paper presents a new approach for accurate fault locating in radial cable distribution […]

read more

Post

هماهنگي عملكرد SVCو ULTCبكمك منطق فازي

استفاده از جبرانسازهاي استاتيكي توان راكتيو به منظور بهبود كيفيت توان شبكه هاي قدرت، […]

read more

Post

يك مبدل DC/DCسوئيچ خازني جديد ولتاژ پائين مجتمع با سطح تراشة كوچك و بهرة بالا

دارد در ايـن مقالـه يـك مبـدل DC/DCسـوئيچ خـازني  تجمعی پمپ بار( جديد با بهرة […]

read more

Post

Breakdown Mechanisms in a Triggered Water Gap

The paper reports on an investigation into the mechanisms and development of the breakdown […]

read more

Post

بررسي اثرات منبع تغذيه نامتعادل بر جريان و گشتاور موتورهاي القايي سهفاز با استفاده از نتايج شبيه سازي و آزمايشگاهي

نامتعادلي ولتاژ يکي از شايعترين مشكلات كيفيت توان در سيستمهاي توزيع است. در اين […]

read more

Post

تحليل مبدل DC/DCسوئيچ خازني ضربدری و ارائة روابط طراحي آن

در اين مقاله يکي از انواع متداول مبدلهاي DC/DC سوئيچ خازنی)پمپ بار( به نام […]

read more

Post

ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی برای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدی ساختار یافته

مساله ترانزیت توان الکتریکی از طریق شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته صنعت […]

read more

Post

Decentralized Stochastic Control of Multimatchine Power Systems

A decentralized feedback control scheme is proposed for optimization of large-scale systems. Firs local […]

read more

Post

TRANSFORMER LOSS OF LIFE IN MAZANDARAN WOOD&PAPER INDUSTRIES DUE TO CURRENT HARMONICS

This paper investigates the effects of voltage and current harmonics of DC&AC drives on […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads