جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي

توجه به فعال شدن موضوع بازار برق در كشور، شفاف سازي قيمت... read more

Post

طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي

اين نرم افزار جبا توجه به فعال شدن موضوع بازار برق در كشور، شفاف […]

read more

Post

تعيين شاخص هاي مرجع در واحدهاي بخار نيروگاه شهيد رجايي

فرسوده شدن نيروگاههاي حرارتي، عدم نظارت دقيق بر بهرهبرداري از نيروگاهها و گاهي اوقات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads