جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي بهينه سلفهاي هسته هوائي و بررسي تأثير پارامترها در مقدار اندوكتانس آن

حاصل از آن را ارسلفهاي با هسـته هـوائي بـه دليـل عـدم وجـود... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads