جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين ميزان توان توليدي توربين هاي بادي با استفاده از شبكه هاي عصبي

توان توليدي توربينهاي بادي بخاطر تغييرات پيوسته در مشخصه... read more

Post

بررسي سرعت باد مناسب جهت طراحي برپايه قابليت اطمينان خطوط انتقال نيرو در ايران

نحوه رخداد شرايط آب و هوايي ميتواننـد بـا توابـع توزيـع آماري توصيف شوند. به […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت توان توليدي توربين هاي بادي با استفاده ازشبكه هاي عصبي

همزمان با بالا رفتن نفوذ انرژي بادي ، در سبد جهاني انرژي ،نياز به […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads