جست و جو مقالات

دسته بندی

تحلیل پایداری استاتیکی تثبیت کننده قدامی ستون فقرات(کندا) با متدد المان کننده محدود

تامین پایداری ستون فقرات توسط تثبیت کننده های قدامی نقش... read more

Post

بررسی مهره های ناحیه کمری (L4-L5) تحت بار گذاری های مختلف با استفاده از روش المان محدود

از آنجا که امکان آزمایش به صورت زنده ب روی سیستم های فیزیولوژیک از […]

read more

Post

مقایسه عملکرد سه اینسترومنت ستون فقرات با روش المان محدود

در این مقاله عملکرد چند اینسترومنت ستون فقرات شامل اینسترومنت زیلکه هرینگتون و کوترل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads