جست و جو مقالات

دسته بندی

روش نوين بهينه سازي مسير كابل كشي فشار ضعيف در پست هاي فشار قوي با تاكيد بر ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي

برآورده كردن عملكرد صحيح و امنيت تجهيزات در پست هاي فشار... read more

Post
Post

اندازه گيري و شبيه سازي ميدانهاي مغناطيسي در تابلو فشار متوسط در راستاي بهبود سازگاري الكترومغناطيسي

يكي از منابع مهم توليد ميدانهاي الكترومغناطيسي تداخلي در پست، تابلوهاي فشار متوسط ميباشند […]

read more

Post

طراحي سيستم نرمافزاري تاييد اطلاعات جهت حفاظ ثانوي انتقال اطلاعات كنترلي در پستهاي فشارقوي ضمن وجود سپر مغناطيسي

پستهاي فشارقوي محل تداخل امواج الكترومغناطيسي دايم و گذراي قابل توجه به دليل وجود […]

read more

Post

شرح آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر و نتايج آن ها

هدف از اين مقاله شرح آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads