جست و جو مقالات

دسته بندی

روش كاربردي مقايسه و اولويت سنجي پروژه هاي تحقيق و توسعه

امروزه بسياري از سازمانها فعاليتهاي خود را در چـارچوب پـروژه... read more

Post

اثر مديريت ريسك برعملكرد سبد پروژه هاي سازمان پژوهش و فناوري

سازمانهاي پژوهش و فن آوري عمدتا از پروژه براي انجام فعاليتهاي خود بهره برده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads