جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسی نقش نیروهای فشاری ,اصطکاک و برشی در ایجاد زخم فشاری

زخمهای فشاری مناطق لوکالیزه نکروز سلولی هستند که به علت... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads