جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل نرخ خرابي ناشي از قوس الكتريكي در اثر رخداد صاعقه با استفاده از مدل هندسي اصلاح شده خطوط انتقال

اصليترين وظيفهي سيم محافظ خطوط انتقال فشار قوي، حفاظت اين... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads