جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از برنامه زمان استفاده بهبود يافته در بهرهبرداري بهينه از ريز شبكه ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت در بار و قيمت بازار

در اين مقاله بهرهبرداري از ريزشبكهي داراي منابع تجديدپذير... read more

Post

پياده سازي سامانه تحليل و كنترل ريزشبكه هوشمند خورشيدي 15 كيلووات

اين مقاله نتيجه تجربيات اجرايي حاصل از پروژه اي تحقيقاتي در حوزه طراحي و […]

read more

Post

روشي جديد جهت كنترل توان راكتيو در ريزشبكه هاي جزيره شده

در شبكههاي فشار قوي، به دليل بالا بودن مقدار راكتانس نسبت به مقاومت اهمي، […]

read more

Post

حفاظت ريزشبكه با استفاده از زاويه فاز جريان

حث حفاظت ريز شبكه ها يكي از مباحث مهم و كليدي در توسعه آنها […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads