جست و جو مقالات

دسته بندی

اثر كاركرد در دماي بالا بر ريزساختار سوپرآلياژ IN738LCو تأثير آن بر مقاومت به ضربه پره رديف اول توربين گازي

سوپرآلياژهاي پايه نيكل در ساخت پـرههـاي متحـرك تـوربين... read more

Post

آناليز دماي كاركرد پره توربين گاز و ارزيابي صحت آن با استفاده از تغييرات ريزساختاري

دماي كاركرد يك نمونه پره توربين گازي از جنس سوپرآلياژ IN 738LC در اين […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads