جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي فرآيند ECPAبا ارائه سناريوهاي مختلف در يك سايت مسكوني به منظور كاهش مصرف انرژي و تأث ير آن در بلندمدت

با توجه به اين موضوع كه ب يش ترين مصرف انرژيِ كشور در بخش... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads