جست و جو مقالات

دسته بندی

افزايش برد اعتبار روش معادلات سهموي براي تحليل انتشار امواج راديويي بر روي زمين شيبدار

شيب و يا ميزان ناهمواري زياد مي تواند باعث پهن تر شد پهناي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads