جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي حالت پايدار حرارتي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك مخصوصاً انواع رزيني آنها امروزه بطور... read more

Post

شبيه سازي عملكردايزولاتور مگنتواپتيك با روش انتشار موج

در اين مقاله عملكرد ايزولاتور مگنتواپتيك با ساختار تداخل سنج ماخ-زندر 1در دو جهت […]

read more

Post

مقايسه اثر ليزرهاي Nd:YAG و رنگ بر ضايعات عروقي پوست با استفاده از شبيه سازي

در اين تحقيق، اثر تابش ليزر رنگ با طول موج 585 نانومتر و ليزر […]

read more

Post

تأثير عوامل مختلف بر روي توزيع دما در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك مخصوصاً انواع رزيني آنها امروزه بطور قابل ملاحظه اي مورد توجه قرار […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads