جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل نتايج اندازه گيري روشنايي معابر و تأثير آن در بهينه سازي مصرف انرژي

يكي از عوامل قابل توجه در رشد تقاضاي انرژي برق مخصوصاً در... read more

Post
Post

به كارگيري مهندسي ارزش در بهينه سازي روشنايي معابر

با توجه به سهم قابل توجـه روشـنايي معـابر در پيـك بـار و اهميت كاهش […]

read more

Post

تحليل نتايج اندازه گيري و بهينه سازي مصرف انرژي روشنايي معابر تبريز

اندازهگيري نمودند</در سالهاي گذشته مسئله بهينهسازي مصرف انرژي در سيستمهاي روشنايي معابر مورد توجه […]

read more

Post

آلودگيِ نوري؛ تعاريف، عوارض و راه هاي بهبود

بدون وجود نور مطمئنا هيچ تعريفي از پديده ها و يا به طور كلي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads