جست و جو مقالات

دسته بندی

هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس به کمک الگوریتم ژنتیک

مهمترین عناصر حفاظتی که در شبکه های انتقال مورد استفاده... read more

Post

روش جدید برای تنظیم رله های دیستانس در شبکه های به هم پیوسته

مهمترین عنصر حفاظت کننده از سیستم قدرت رله دیستانس میباشد که با توجه به […]

read more

Post

مقایسه عملکرد حفاظتی رله دیستانس با محدود ساز جریان خطای ابر رسانایی و جبرانساز سری استاتکی سنکرون در خطوط انتقال

با توسعه سیستم های قدرت الکتریکی در صنعت تجدید ساختار جریان اتصال کوتاه همزمان […]

read more

Post

روشی موئثر و عملی جهت تخمین فرکانس سیستم های قدرت

فرکانس یکی از پارامترهای مهم سیستم قدرت است و اندازه گیری آن به یکی […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads