جست و جو مقالات

دسته بندی

هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و رله جريان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - هماهنگي بهينه ركلوزر... read more

Post

تنظيم وهماهنگي بهينه حفاظت شبكه توزيع به كمك الگوريتم ژنتيك

بـراي همـاهنگي رلـههـاي جريـان زيـاد بـرخلاف فيوزهـا و كليدهاي بازبست، روشهاي زيادي در مقالات […]

read more

Post

تنظيم همزمان رله هاي ديجيتالي جريانزياد و ديستانس با استفاده از الگوريتم PSOتركيبي با تئوري آشوب

براي حفاظت يك شبكه قـدرت بايـد رلـههـاي حفـاظتـي در كمترين زمان ممكن ناحيه خطا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads