جست و جو مقالات

دسته بندی

شيوه تعيين خصوصيات مورد نظر مشتركين « بررسي موردي مشتركين برق ديماندي »

از آنجا كه مهمترين بخش در اندازه گيري رضايت مشتركين، تعيين... read more

Post

اندازهگيري شاخص رضايت مشتركين به تفكيك نوع تعرفه و نوع ديماند و تعيين اولويتهاي بهبود

در اين مقاله مراحل محاسبه شاخص رضايت مشتركين مورد بررسي قرار ميگيرد سپس با […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads