جست و جو مقالات

دسته بندی

اصلاح روش بهينه سازي چندعامله به منظور طراحي كنترل كننده بهبوديافته بار فركانس

خسارات ناشي از خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبكه نظير كابلها... read more

Post

بررسي علل سركابل زدگي در يك شبكه برق فشار متوسط و طراحي راهكارهاي اصلاحي براي رفع آن

خسارات ناشي از خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبكه نظير كابلها فقط منحصر […]

read more

Post

بررسي خطاي CVTدر اندازه گيري هارمونيك هاي سوم و پنجم ولتاژ در پستهاي فشار قوي ايران و ارائه راهكار اصلاحي بهينه

امروزه ارزيابي كيفيت توان داراي اهميت خاصي در مديريت سيستمهاي الكتريكي است. يكي از […]

read more

Post

بررسي عوامل ولتاژي موثر در ترانسفورماتورهاي زمين در پست هاي فوق توزيع برق منطقه اي باختر

ترانسفورماتورهاي زمين موجود در شبكه، كه بمنظور حفاظت الكتريكي موثر از سيستم قدرت طراحي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads