جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه يك روش ساده و موثر براي كنترل و سنكرونسازي منابع توليد پراكنده متصل به شبكه بدون سنسور ولتاژ شبكه

در اين مقاله يك روش ساده و موثر براي تخمين ولتاژ شبكه، سنكرونسازي... read more

Post

تخمين ولتاژ لحظهاي شبكه با استفاده از الگوريتم بهينهسازي نيوتن- رافسون در كاربردهاي مبدلهاي PWMمنبع ولتاژي متصل به شبكه

در اين مقاله، يك روش تخمين ولتاژ بهبود يافته بر مبناي الگوريتم بهينهسازي نيوتن-رافسون […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads