جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و بكارگيري يك الگوريتم ژنتيك تركيبي جهت حل مسئله بهينه سازي تخصيص انرژي و رزرو

در محيط رقابتي صنعت برق، در بين خدمات جانبي، تامين ظرفيت... read more

Post

مدل پيشنهادي بازار رزرو براي سيستم تجديدساختار يافته ايران

با اعمال تكنيك شبيا توجه بـه تجديـد سـاختار صـنعت بـرق در ايـران و راهاندازي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads