جست و جو مقالات

دسته بندی

معرفي معيارهاي جديد در سنجش امنيت شبكه در فضاي رقابتي صنعت برق و كاربرد آن در رتبه بندي حوادث

در اين مقاله با بررسي تاثير خـروج خطـوط بـر روي قيمـت حاشيهاي... read more

Post

ارزيابي اقتصادي تاثير خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنيت شبكه

در اين مقاله با بررسي تاثير خروج ژنراتورها و خطوط بر روي پارامترهاي اقتصادي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads