جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوي تدوين راهبرد فناوري در صنعت برق ايران

در اين مقاله باتوجه به قابليتهاي ويژه روش برنامهريزي راهبردي... read more

Post

تدوين و اجراي الگويي جامع جهت سنجش آمادگي پيادهسازي مديريت دانش در صنعت برق:

ا ورود به هزاره سوم، تغييرات سريع در فنآوريها و شدت پيچيدگي محيط روند […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads