جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي مدل نروفازي خطي-محلي براي سيستم قدرت

در اين مقاله شناسـايي مـدل نروفـازي خطـي-محلـي 1بـراي سيستم... read more

Post

مكان يابي پايدارساز سيستم قدرت بر اساس روش تحقق بالانس

در روشهاي بسياري براي تعيين مكان PSS1ارائه شده است. روش ضرائب مشاركت از مهمترين […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads