جست و جو مقالات

دسته بندی

پيچيدگي محاسباتي الگوريتم ديکدينگ کروي در حوزه مختلط

الگوريتم ديکدينگ کروي به عنوان الگوريتمي نزديک به بهينه... read more

Post

الگوريتم ديکدينگ کروي با پيچيدگي کم براي ديکدينگ کد هاي فرکانس فضا در سيستم MIMO-OFDM

اينکه تاثير منفي روي سيستمهاي مخابراتي بيسيم چند فرستنده چند گيرنده با مدولاسيون ،(MIMO1-OFDM2) […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads