جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمین منابع نور و مغنایسی مغز از روی داده های MEG با استفاده از ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و Simulated anealing

با اندازه گیری میدانهای مغناطیسی به وجود آمده در اطراف مغز... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads