جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر بارگيري از آنها

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانترين قطعات در سيستم قدرت... read more

Post

مدل حرارتي بهبود يافته براي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر قابليت بارگيري -On Line

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانتـرين قطعـات در سيستم قدرت ميباشند، به همين دليل راندمان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads