جست و جو مقالات

دسته بندی

استخراج پارامتر هاي حركت پرتابي با رديابي تصويري پرتابه و ساخت دستگاه كمك آموزشي آن

تعيين پارامتر ها ي حركت پرتابي يكي از مباحث مهم در فيزيك... read more

Post

استخراج پارامتر هاي حركت پرتابي با رديابي تصويري پرتابه و ساخت دستگاه كمك آموزشي آن

تعيين پارامتر هاي حركت پرتابي يكي از مباحث مهم در فيزيك –مكانيك مي باشدو […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads