جست و جو مقالات

دسته بندی

تشخيص خطاي امپدانس بالا به كمك الگوريتم درخت تصميم انرژي هارمونيكي

در اين مقاله روشي جديد مبتني بر تشخيص الگو براي شناسايي... read more

Post

ارزيابي وضعيت عايقي بر مبناي تخمين اندازه و مكان حفره با در نظر گرفتن فرآيند پيري در عايق كابلهاي فشار قوي به كمك درخت تصميم

قرار گرفته در اين مقاله براي اولين بار، ارزيابي شرايط عايقي كابل با توجه […]

read more

Post

تنظيم و تخمين بودجه متوسط سالانه شركتهاي برق منطقه اي در محيط بازار برق ايران مبتني بر استراتژي قيمت دهي

همراه با تغيير در ساختار اقتصادي صنعت برق ايران و راه اندازي بازار برق، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads