جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی و تهیه دادگان تلفنی اعدادد متصل زبان فارسی و استفاده ار آن در یک سیستم بازنشانی خودکار مبتنی بر کلمه

این مقاله تحقیقات و کار های انجام شده در یک پروژه تهیه دادگان... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads