جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسی رفتار بی باری موتور القایی روتور قفسی سه فاز با استفاده خمیر مغناطیسی به روش عناصر محدود دو بعدی

طول فاصله هوایی موئثر مغناطیسی در موتور القایی که با مرز... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads