جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي و تحليل امنيت ديناميكي خطوط Tie Line در شبكه هاي قدرت چند منطقه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي

در اين مقاله با استفاده از شبكه هاي عصبي روشي براي بررسي... read more

Post

ارزيابي و تحليل امنيت استاتيكي خطوط Tie-Line در شبكه قدرت شمالغرب ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي

در اين مقاله با استفاده از شبكه هاي عصبي روشي براي بررسي امنيت استاتيكي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads