جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي جديد براي تعيين محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سري با حذف ترانسفورماتور جريان

در اين مقاله، روشي جديد، مبتنـي بـر تكنيـك انـدازه گيـري... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads