جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي نو در محاسبه تلفات كرونا با در نظر گيري اثر ضريب پراكندگي يون متغير با ميدان با استفاده از روش اجزاي محدود

دقت مناسب، از سرعت هماين مقاله روش جديدي را براي تعيين تلفات... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads