جست و جو مقالات

دسته بندی

روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در باز بست تطبیقی تک فاز

در این مقاله روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب... read more

Post

Application Scheme of Resistive type Superconducting Fault Current Limiters to Protect 63/20 KV West Ardabil Distribution Substation from Symmetrical Short Circuit Faults

One way to limit short circuit currents in distribution networks is using Superconducting Fault […]

read more

Post

اثر سیستم های زمین بر جریان سرگردان و ولتاژ ریل

در خطوط ریل DC از ریل ها به عنوان مسیر برگشت جریان استفاده میگردد.افت […]

read more

Post

تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی / کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی -تطبیقی

در این مقاله فاصله یابی در خطوط انتقال ترکیبی که شامل بخش هوائی و […]

read more

Post

محاسبه ظرفیت قابل نصب تولیدات پراکنده برای کاهش و حذف حوزه رله در هنگام جزیره شدن

در این مقاله روشی مبتنی بر پخش توان برای محاسبه میزان ظرفیت قابل نصب […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads