جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی فیلتر فرکانس گزین فوتونیک بر اساس المانهای تضعیف کننده نوری

در این مقاله یک فیلتر نوری قابل تنظیم بر اساس المانهای تضعیف... read more

Post

طراحی یک فیلتر فرکانس گزین مایکروویو با قابلیت تنظیم پیوسته بر اساس ضرب در حوزه نور

در این مقاله یک ساختار جدید از فیلترهای مایکروویو نوری بر اساس ضرب در […]

read more

Post

طراحی فیلتر فرکانس گزین فوتونیک بر اساس المانهای تضعیف کننده نوری

در این مقاله یک فیلتر نوری قابل تنظیم بر اساس المانهای تضعیف کننده نوری […]

read more

Post

طراحی یک فیلتر فرکانس گزین مایکروویو با قابلیت تنظیم پیوسته بر اساس ضرب در حوزه نور

در این مقاله یک ساختار جدید از فیلترهای مایکروویو نوری بر اساس ضرب در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads